Aktualności Kredyty frankowe na europejskiej wokandzie. RP.

25 września 2019

Mariusz Korpalski: Zasada powagi rzeczy osądzonej nie może uniemożliwiać przeprowadzenia oceny dodatkowych warunków umowy na późniejszym etapie – uznał w jednym z wyroków TSUE.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) już wielokrotnie poprzez swoje orzeczenia wypowiedział się w kwestii systemowych zasad stosowania dyrektywy Rady 93/13/EWG przy ocenie umów kredytowych denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej.

Kredyty frankowena europejskiej wokandzie_RP 

Kredyty frankowe na europejskiej wokandzie_RP_2