Orzeczenia SO w Warszawie: Umowa kredytu indeksowanego Polbanku jest nieważna w całości (XXV C 2879/18)

4 września 2019