Aktualności Mariusz Korpalski: jak banki pogrążają ludzi

8 lipca 2019

Przed sądami zapadają kolejne wyroki pokazujące, że instytucje, które powinny działać w najlepiej pojętym interesie klienta, potrafią nadużywać jego zaufania.

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa klientów Noble Bank SA (marka handlowa Metrobank), obecnie Getin Noble Bank SA, obejmującej rozliczenie kredytów indeksowanych zaciągniętych na inwestycje finansowe Skandia i Noble Funds, uznał umowy kredytowe za nieważne i zasądził zwrot ponad 285 tys. zł z odsetkami za opóźnienie (wyrok z 24 czerwca 2019 r., sygn. XXV C 266/15).

Więcej na Kredyty we frankach