Aktualności Coraz mniej czasu na proces z Idea Bank S.A.

2 lipca 2019

Coraz mniej czasu na proces z Idea Bank S.A.

W ślad za opublikowanym postanowieniem o zabezpieczeniu powództwa, które uzyskała nasza Kancelaria, udostępniamy dzisiejszy artykuł z RP.

Mec. Komarnicka- Nowak i mec. Klimczak- Czajka argumentują, dlaczego maleje szansa osób, które wytoczyły powództwa w sprawie nieuczciwej praktyki rynkowej na egzekucję zasądzonych przez sąd kwot.