Aktualności Odpowiedź Rzecznika TSUE w sprawie frankowiczów

14 maja 2019

Rzecznik Generalny TSUE Giovanniego Pitruzelli w sprawie C-260/18 Dziubak udzielił we wtorek rano następujących odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez SO w Warszawie:

  1. a) umowa nie może upaść wbrew interesowi konsumenta,
  2. b) to konsument w procesie wskazuje co leży w jego interesie, a badanie interesu konsumenta następuje na moment orzekania,
  3. c) nieuczciwy warunek umowy nie może być traktowany jako obiektywnie korzystny dla konsumenta i pozostawiony w mocy wbrew woli konsumenta wyrażonej w procesie,
  4. d) sąd krajowy ma ustalić, czy umowa pozostaje w mocy.

Takie rozumienie sankcji zastosowania nieuczciwego warunku umownego wynika z art. 6 ust. 1 dyr. 93/13/EWG, stwierdzającego, że ten “nie wiąże konsumenta”.

Więcej na Kredyty we frankach