Aktualności Seminarium „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”

1 marca 2019

Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa oraz Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna zapraszają do udziału w Seminarium „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.” Spotkanie odbędzie się w dniu 05 marca 2019 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w siedzibie Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Kazimierza Wielkiego 1.

Seminarium skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy świadomie kierują rozwojem przedsiębiorstwa i kontrolują jego przepływy pieniężne, a w szczególności do osób zarządzających w spółkach prawa handlowego, jak również dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych.

Podczas Seminarium poznają Państwo, zasady, na jakich opiera się nowa ustawa, obowiązki nałożone na podmioty objęte jej stosowaniem oraz dowiedzą się Państwo, jak skonstruować wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Program szkolenia:

 

10:15 Panel I

Założenia ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 • Geneza nowej ustawy
 • Instytucje obowiązane w świetle ustawy
 • Organy informacji finansowej

10:30 Panel II

Jakie są obowiązki nałożone na instytucje obowiązane?

 • Obowiązek dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
 • Obowiązek opracowania i wdrożenia w strukturze jednostki procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 • Instytucja sygnalisty w strukturze jednostki
 • Obowiązek przeprowadzania cyklicznych szkoleń w strukturach instytucji obowiązanej

12:15 Panel III

Instrumenty państwowe przewidziane w ustawie.

 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • Przekazywanie i gromadzenie informacji
 • Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków

14:00

Pytania dyskusja i zakończenie seminarium.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny – decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje i zgłoszenia:

Elżbieta Wulbach, T: 730 125 820, M: e.wulbach@ziph.pl