Aktualności Sąd unieważnił frankową umowę kredytową Nordei

28 września 2018

Na ocenę, czy klauzula zawarta w umowie jest abuzywna, nie powinno mieć wpływu, w jaki sposób kontrakt był wypełniany przez obie strony po jego zawarciu. Tę zasadę przypomniał ostatnio Sąd Najwyższy. Wyrok wydany w sierpniu 2018 r. przez warszawski sąd może być dobrą ilustracją skutków tej reguły w sporach klient-bank.

Na łamach Bankier.pl wielokrotnie pisaliśmy o sprawach sądowych dotyczących kredytów opartych na frankach szwajcarskich, gdzie osią sporu jest klauzula waloryzacyjna. Niejasne zasady przeliczania na złote wartości zobowiązania i rat opłacanych przez kredytobiorcę nierzadko wystarczą, by sąd zadecydował o „odfrankowieniu” umowy (czyli eliminacji mechanizmu przeliczania walut przy zachowaniu reszty kontraktu) lub unieważnieniu całego stosunku łączącego kredytodawcę z klientem.

Więcej na BANKIER.PL