AktualnościOrzeczenia Klient BZWBK upomina się o restrukturyzację kredytu

12 września 2017

Przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie 20.09.2017 o 9.00 w Sali 5 odbędzie się rozprawa apelacyjna w sprawie z powództwa pana Krzysztofa Oppenheima przeciwko BZWBK o roszczenia związane z zaniechaniem przedłużenia kredytu obrotowego dla jego firmy.

Chodzi zarówno o ochronę zasady przedłużania kredytu obrotowego, jak i o zasadę restrukturyzacji każdego zadłużenia bankowego, w obopólnym interesie banku i klienta. Podsumowanie stanowiska powoda przedstawiamy w załączonym piśmie procesowym.             Sygn. akt VI ACa 841/16. Sygn. akt I instancji: SO w Wawrszawie XX GC 1340/13.

Pismo podsumowujące powodów (VI ACa 841/16)

Pismo powodów- uzupełnienie pisma pełnomocnika