AktualnościOrzeczenia Sąd Apelacyjny w Poznaniu potwierdza. Ugoda z frankowiczem nieważna

2 czerwca 2017

Sąd Apelacyjny w Poznaniu uzasadnił wyrok, w którym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu obalający bankowy tytuł egzekucyjny oparty na ugodzie zawartej pod presją banku. Sąd Apelacyjny uznał, że ugoda jest nieważna, natomiast umowa kredytowa leżąca u jej podstawy jest ważna, chociaż bezskuteczna w zakresie indeksacji walutowej. Sygn. akt Sądu Okręgowego: XII C 2718/14, sygn. akt Sądu Apelacyjnego I ACa 843/16.

Pełna treść uzasadnienia jest dostępna poniżej:

IACa843_16