AktualnościOrzeczenia 12 kwietnia 2016 – wyrok SO w Poznaniu, sygn. akt XII C 2718/14

12 kwietnia 2016

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.  60-614 Poznań  ul. Śląska 20   NIP: 779 22 93 575   tel.: +48 618434030    poznan@law24.pl