AktualnościOrzeczenia 12 kwietnia 2016 – wyrok SO w Poznaniu, sygn. akt XII C 2718/14

12 kwietnia 2016