AktualnościOrzeczenia 2 lipca 2015 – wyrok SO w Świdnicy, sygn. akt I C 749/15

2 lipca 2015

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.  60-614 Poznań  ul. Śląska 20   NIP: 779 22 93 575   tel.: +48 618434030    poznan@law24.pl