AktualnościOrzeczenia 2 lipca 2015 – wyrok SO w Świdnicy, sygn. akt I C 749/15

2 lipca 2015