AktualnościOrzeczenia 27 kwietnia 2015 – postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ, sygn. akt II Co 1780/14

27 kwietnia 2015

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.  60-614 Poznań  ul. Śląska 20   NIP: 779 22 93 575   tel.: +48 618434030    poznan@law24.pl