Aktualności biznestuba.pl – Precedensowy proces – Sprawa Oppenheim vs. BZ WBK

5 maja 2015

Już w tą środę – 6 maja – rusza precedensowy proces przedstawiciela małej firmy przeciwko bankowi BZ WBK.

Krzysztof Oppenheim pozwał Bank BZ WBK, zarzucając bankowi działanie w złej wierze. Domaga się od banku odszkodowania oraz przekazania 5 mln zł dla Fundacji Praw Dłużnika „Dłużnik też Człowiek”.

W lipcu 2011 r. spółka prowadzona przez przedsiębiorcę uzyskała kredyt obrotowy na kwotę 200 000 zł, a okres obowiązywania umowy został uzgodniony na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia kredytu na kolejny okres. W czerwcu 2012 r. wniosek Krzysztofa Oppenheim o prolongatę umowy został przez bank odrzucony.

Przy braku możliwości szybkiej spłaty kredyt obrotowego – a taka była sytuacja w opisanym przypadku – standardowym działaniem jest restrukturyzacja zobowiązania. Powyższe działanie jest dobrze znane każdemu bankowcowi, restrukturyzacja jest korzystna nie tylko dla klienta, ale przede dla banku: w innym przypadku bank na danym kredycie może ponieść stratę.

W opisanej sytuacji bank zażądał od przedsiębiorcy spłatę zobowiązania w ciągu 24 miesięcy, na dodatek znacząco podnosząc marżę kredytu, z 6.5 proc. (w umowie o kredyt) do 9.5 proc. przy restrukturyzacji.

Koszt spłaty zobowiązania przekraczał ówczesne możliwości Oppenheim Public Relations s.c., rodziło to spłatę na poziomie ok. 13 tys. zł/mies.

Na powyższe warunki przedsiębiorca nie mógł wyrazić zgody – ze względu na możliwość utraty płynności finansowej –  proponując spłatę kredytu w ciągu 5 lat.

Kilkakrotne podania składane do banku o rozłożenie spłaty na 60 miesięcy zostały rozpatrzone przez bank odmownie, przy czym bank nie podawał przyczyny odmowy.

Przedsiębiorca był zmuszony do pozyskania drogiego finansowania z sektora pozabankowego, a następnie złożył pozew do sądu o zwrot poniesionych kosztów i zrekompensowania strat.

Przedsiębiorca zarzuca bankowi działanie w złej wierze, przy czym, że było to działanie dokonywane z pełną świadomością zagrożeń (upadłość przedsiębiorcy i straty poniesione przez bank z tego tytułu) oraz niezgodność zastosowanych procedur ze sztuką bankową.

Przedsiębiorca domaga się odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów (ok. 110 tys. zł). W rozszerzeniu pozwu będzie występował także o nawiązkę na cel społeczny w kwocie 5 mln zł (wpłata na Fundację Praw Dłużnika „Dłużnik też Człowiek”)

Pierwsza rozprawa planowana jest na 6 maja br. w Sądzie Gospodarczym na ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie. Firmę Oppenheim Public Relations s.c reprezentuje w sądzie Mec. Mariusz Korpalski z poznańskiej Kancelarii Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna s.j.