Prawnicy

BEATA KOMARNICKA-NOWAK
Beata Komarnicka Nowak - Kancelaria Prawna Poznań Beata Komarnicka – Nowak od lat dziewięćdziesiątych pracowała w spółkach prawa handlowego: Telewizji Polskiej S.A., Radiu Merkury w Poznaniu oraz Kancelarii Urowska i Wspólnicy.

Od roku 2002 do 2006 prowadziła w Rödl & Partner m.in. sprawy procesowe klientów. Jako radca prawny specjalizuje się w prawie budowlanym. Doradza inwestorom zagranicznym i polskim oraz firmom budowlanym w procesie inwestycyjnym. Nadzorowała m.in. projekt budowy galerii handlowej Askana w Gorzowie Wielkopolskim.

Wśród zadań zespołu wykonywanych pod jej kierownictwem jest sporządzanie opinii prawnych oraz przygotowywanie projektów umów, których celem jest minimalizacja ryzyk prawnych działalności inwestorów w Polsce.

Była organizatorem licznych szkoleń z zakresu funduszy unijnych, m.in. we Włoskiej Izbie Gospodarczej w Mediolanie. Współorganizuje szkolenia dla inwestorów Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., jak również członków Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. i Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.

Reprezentuje klientów w negocjacjach z dostawcami energii elektrycznej. Prowadzi audyt zużycia energii elektrycznej celem redukcji kosztów.

Zajmuje się również prawem mediów.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1999 uzyskała tytuł radcy prawnego. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych, jest wpisana na listę kandydatów na syndyków przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Zna język francuski, angielski i rosyjski.

MARIUSZ KORPALSKI
Mariusz_gabinet Mariusz Korpalski od roku 1996 pomaga przedsiębiorcom odnaleźć się w zawiłościach polskiego prawa gospodarczego. Od roku 2000 do 2006 pracował w Rödl & Partner, w tym jako partner w Roedl, Korpalski Kancelaria Prawna sp. k.

Jako radca prawny interesuje się umowami bankowymi, sądowym i pozasądowym rozwiązywaniem sporów oraz zabezpieczeniami wierzytelności.

Opracowuje strategie obrony dla przedsiębiorców uwikłanych w spory z bankami na tle terminowych operacji finansowych. Jest współautorem pierwszego w Polsce pozwu w postępowaniu grupowym dotyczącego indeksacji walutowej kredytów.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa umów i rozwiązywania sporów (m.in. w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Monitorze Prawa Bankowego”, ”Glosie”, „Rzeczpospolitej”). Prowadził seminaria dla członków Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa w Poznaniu, Zachodnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp., World Trade Center w Poznaniu oraz Ost- und Mitteleuropa Verein w Hamburgu. Jest autorem inicjatyw ustawodawczych z dziedziny prawa gospodarczego (np. dot. zmiany Ustawy o rachunkowości, Kodeksu spółek handlowych i niektórych innych ustaw – druk sejmowy VI 2566, Dz.U. nr 102, poz. 585, zmiany Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania nakazowego – druk sejmowy VI 3185). W roku 2010 wydał książkę o charakterze poradnikowym – Bankowe umowy przedsiębiorców.

Mariusz Korpalski ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie jest doktorantem w Katedrze Prawa Cywilnego i Rodzinnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykłada w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Zna język niemiecki i angielski.