START Zabezpieczenia

Doradzamy naszym klientom przy ustanawianiu zabezpieczeń, w tym przy:

  • przygotowaniu i wykorzystaniu gwarancji bankowych i innych;
  • przelew wierzytelności na zabezpieczenie;
  • ustanawianiu zabezpieczeń rzeczowych:
    • hipoteki, w tym na rzecz administratora hipoteki wielu wierzycieli,
    • zastawu rejestrowego,
    • przewłaszczenie na zabezpieczenie ruchomości lub nieruchomości;

Świadczymy zastępstwo prawne w postępowaniach rejestrowych, zabezpieczających, egzekucyjnych i upadłościowych celem zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia.

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.  60-614 Poznań  ul. Śląska 20   NIP: 779 22 93 575   tel.: +48 618434030    poznan@law24.pl