START STOWARZYSZENIE „PRO FUTURIS”

STOWARZYSZENIE „PRO FUTURIS”

Kancelaria Komarnicka Korpalski współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Obrony Praw Konsumenta i Obywatela ”Pro Futuris”.

Dzięki tej współpracy istnieje możliwość wytoczenia powództwa w imieniu i na rzecz Klienta przez Stowarzyszenie.

Osoba wytaczająca powództwo w ten sposób jest zwolniona od kosztów sądowych tj. opłaty sądowej w wysokości 1.000 PLN (każdorazowo od pozwu, apelacji, skargi kasacyjnej) oraz ewentualnej zaliczki na biegłego.

Więcej informacji: http://www.profuturis.eu/