START Sprawy sporne

Oferujemy naszym klientom zastępstwo prawne:

  • w procesach cywilnych, w tym gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym;
  • przed sądami arbitrażowymi;
  • w postępowaniu upadłościowym;
  • przed sądami pracy;
  • w postępowaniu zabezpieczającym;
  • w egzekucji.