START Sprawy sporne

Oferujemy naszym klientom zastępstwo prawne:

  • w procesach cywilnych, w tym gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym;
  • przed sądami arbitrażowymi;
  • w postępowaniu upadłościowym;
  • przed sądami pracy;
  • w postępowaniu zabezpieczającym;
  • w egzekucji.

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.  60-614 Poznań  ul. Śląska 20   NIP: 779 22 93 575   tel.: +48 618434030    poznan@law24.pl