START Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Opracowujemy przekształcenia formy prawnej i struktury organizacyjnej grup kapitałowych w odpowiedzi na rozwój przedsiębiorstwa; bierzemy pod uwagę m.in. ograniczanie odpowiedzialności, optymalizację podatkową oraz funkcjonalność rozwiązań.

Doradzamy przy naprawie i restrukturyzacji przedsiębiorstw w trudnej sytuacji gospodarczej. Wspieramy same przedsiębiorstwa, jak również instytucje finansowe oraz inwestorów przy wszelkiego rodzaju działaniach sanacyjnych, w tym ustanawianiu zabezpieczeń. Przygotowujemy przeglądy sytuacji prawnej, a także oceny programów restruktyzacyjnych.

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.  60-614 Poznań  ul. Śląska 20   NIP: 779 22 93 575   tel.: +48 618434030    poznan@law24.pl