START Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Opracowujemy przekształcenia formy prawnej i struktury organizacyjnej grup kapitałowych w odpowiedzi na rozwój przedsiębiorstwa; bierzemy pod uwagę m.in. ograniczanie odpowiedzialności, optymalizację podatkową oraz funkcjonalność rozwiązań.

Doradzamy przy naprawie i restrukturyzacji przedsiębiorstw w trudnej sytuacji gospodarczej. Wspieramy same przedsiębiorstwa, jak również instytucje finansowe oraz inwestorów przy wszelkiego rodzaju działaniach sanacyjnych, w tym ustanawianiu zabezpieczeń. Przygotowujemy przeglądy sytuacji prawnej, a także oceny programów restruktyzacyjnych.