START Prawo budowlane, w tym FIDIC

Wspieramy inwestora przy przygotowaniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, uzyskania oceny oddziaływania na środowisko, pozwolenia na użytkowanie.

Prowadzimy postępowania w zakresie ustaleń organów nadzoru.

Przygotowujemy i negocjujemy umowy o prace budowlane wg standardów polskich, jak również stowarzyszenia FIDIC, w tym warunki na jakich udzielane zostają gwarancje bankowe.