START Prawo budowlane, w tym FIDIC

Wspieramy inwestora przy przygotowaniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, uzyskania oceny oddziaływania na środowisko, pozwolenia na użytkowanie.

Prowadzimy postępowania w zakresie ustaleń organów nadzoru.

Przygotowujemy i negocjujemy umowy o prace budowlane wg standardów polskich, jak również stowarzyszenia FIDIC, w tym warunki na jakich udzielane zostają gwarancje bankowe.

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.  60-614 Poznań  ul. Śląska 20   NIP: 779 22 93 575   tel.: +48 618434030    poznan@law24.pl