03.04.2018 do Sądu Okręgowego w Łodzi został złożony pierwszy pozew hybrydowy przeciwko mBank S.A. na rzecz 18 osób, w imieniu których działa Stowarzyszenie “Pro Futuris” z Krakowa.

Stowarzyszenie działając jako powód jest (podobnie jak rzecznik konsumentów) zwolnione z opłaty sądowej, co pozwoliło na zwolnienie grupy z tego kosztu.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do kolejnego pozwu prosimy o zapoznanie się z zakładką „Dokumenty”.

Zeskanowaną dokumentację kredytową do weryfikacji (umowa, aneksy do umowy, harmonogramy spłat, regulamin obowiązujący przy zawieraniu umowy) należy wysyłać na adres e-mail: mbank@law24.pl.

Wątpliwości i pytania związane z naszym pozwem hybrydowym – prosimy kierować drogą mailową na adres: mbank@law24.pl.

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.  60-614 Poznań  ul. Śląska 20   NIP: 779 22 93 575   tel.: +48 618434030    poznan@law24.pl