STARTPozwij BankPozew hybrydowy Getin Bank – Pozew Hybrydowy

Kancelaria Komarnicka Korpalski złożyła sześć pozwów hybrydowych przeciwko Bankowi Getin Noble Bank S.A. w zwykłym postępowaniu cywilnym na rzecz wielu osób (pozew hybrydowy), w imieniu których działa Stowarzyszenie konsumentów “Pro Futuris” z Krakowa.

Stowarzyszenie działając jako powód jest (podobnie jak rzecznik konsumentów) zwolnione z opłaty sądowej, co pozwoliło na zwolnienie grupy z tego kosztu.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do pozwu prosimy o zapoznanie się z zakładką „Dokumenty”.

Zeskanowaną dokumentację kredytową do weryfikacji (umowa, aneksy do umowy, harmonogramy spłat, regulamin obowiązujący przy zawieraniu umowy) należy wysyłać na adres e-mail: getin@law24.pl.

Wątpliwości i pytania związane z naszym pozwem hybrydowym – prosimy kierować drogą mailową na adres: getin@law24.pl.

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.  60-614 Poznań  ul. Śląska 20   NIP: 779 22 93 575   tel.: +48 618434030    poznan@law24.pl