START Nabywanie nieruchomości

Przeprowadzamy badanie nieruchomości pod kątem ryzyk prawnych i podatkowych związanych z zakupem.

Ustalamy optymalne prawnie i podatkowo sposoby nabycia nieruchomości.

Negocjujemy projekty umów sprzedaż