START Nabywanie nieruchomości

Przeprowadzamy badanie nieruchomości pod kątem ryzyk prawnych i podatkowych związanych z zakupem.

Ustalamy optymalne prawnie i podatkowo sposoby nabycia nieruchomości.

Negocjujemy projekty umów sprzedaż

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.  60-614 Poznań  ul. Śląska 20   NIP: 779 22 93 575   tel.: +48 618434030    poznan@law24.pl