Zabezpieczenia

Doradzamy naszym klientom przy ustanawianiu zabezpieczeń, w tym przy:

  • przygotowaniu i wykorzystaniu gwarancji bankowych i innych;
  • przelew wierzytelności na zabezpieczenie;
  • ustanawianiu zabezpieczeń rzeczowych:
    • hipoteki, w tym na rzecz administratora hipoteki wielu wierzycieli,
    • zastawu rejestrowego,
    • przewłaszczenie na zabezpieczenie ruchomości lub nieruchomości;

Świadczymy zastępstwo prawne w postępowaniach rejestrowych, zabezpieczających, egzekucyjnych i upadłościowych celem zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia.