STARTPozwij Bank Pozew zbiorowy

http://law24.pl/wp-content/uploads/2010/03/waluty-opcje-kancelaria-poznan.jpg

Getin Noble Bank- pozew zbiorowy

Sąd Apelacyjny w Warszawie 24.10.2016 wydał postanowienie o przyjęciu sprawy do rozpoznania w postępowaniu grupowym. Bank złożył zażalenie na powyższe postanowienie. Postanowieniem Sądu Apelacyjnego z 07.03.2017 uchylono postanowienie o przyjęciu sprawy do rozpoznania w postępowaniu grupowym i przekazano do ponownego rozpoznania – kwestii przyjęcia sprawy – przez Sąd Okręgowy.

http://law24.pl/wp-content/uploads/2010/03/waluty-opcje-kancelaria-poznan.jpg

Bank BPH- pozew zbiorowy

Sąd Apelacyjny w Gdańsku, postanowieniem z 03.08.2017, oddalił zażalenie Banku na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z 28.10.2016 o przyjęciu sprawy zbiorowej przeciwko BPH S.A. do rozpoznania w postępowaniu grupowym.

Następnym krokiem, po przekazaniu akt do Sądu Okręgowego w Gdańsku, będzie ogłoszenie sądowe o wszczęciu postępowania i możliwości przystąpienia do grupy w oznaczonym terminie.

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.  60-614 Poznań  ul. Śląska 20   NIP: 779 22 93 575   tel.: +48 618434030    poznan@law24.pl