Kancelaria przygotowuje pozew przeciwko mBank S.A w zwykłym postępowaniu cywilnym na rzecz grupy ok. 10 osób, w imieniu których działa stowarzyszenie konsumentów Pro Futuris z Krakowa. Planowany termin złożenia pierwszego pozwu to grudzień 2017.

Stowarzyszenie działając jako powód jest (podobnie jak rzecznik konsumentów) zwolnione z opłaty sądowej, co pozwoliło na zwolnienie grupy z tego kosztu.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do kolejnego pozwu prosimy o zapoznanie się z zakładką „Dokumenty”.

Zeskanowaną dokumentację kredytową do weryfikacji (umowa, aneksy do umowy, harmonogramy spłat, regulamin obowiązujący przy zawieraniu umowy) należy wysyłać na adres e-mail: mbank@law24.pl.

Wątpliwości i pytania związane z naszym pozwem hybrydowym – prosimy kierować drogą mailową na adres: mbank@law24.pl.

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.  60-614 Poznań  ul. Śląska 20   NIP: 779 22 93 575   tel.: +48 618434030    poznan@law24.pl