Pozew Zbiorowy

AKTUALNOŚCI:

2014-07-18

Kancelaria Komarnicka Korpalski przygotowuje się do złożenia pozwu zbiorowego przeciwko Getin Noble Bank S.A. dotyczącego tzw. „polisolokat”. Prosimy osoby posiadające taki produkt i zainteresowane przyłączeniem się do planowanego pozwu o zgłaszanie się do kancelarii telefonicznie lub mailowo.

2014-07-09

KOMUNIKAT Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Nowym Tomyślu

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nowym Tomyślu dr Włodzimierz Hibner zwraca się z prośbą o kontakt pisemny konsumentów z TERENU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO, którzy zawarli z bankami umowy o kredyt hipoteczny indeksowany kursem franka szwajcarskiego (CHF):

Uzasadnienie:

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp.j. z siedzibą w Poznaniu zamierza złożyć pozew grupowy w zakresie umów kredytowych, przewidujących dowolność banku w ustalaniu kursu indeksacji walutowej spłacanej raty kredytu. W celu wniesienia takiego pozwu konieczne jest przystąpienie co najmniej 10 osób. Proszę o kontakt konsumentów, którzy zaciągnęli tego typu kredyty walutowe, w szczególności w Banku BPH S.A. oraz w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Adres korespondencyjny:

Włodzimierz Hibner – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nowym Tomyślu

ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

2014-04-11

W dniu dzisiejszym złożyliśmy pozew zbiorowy przeciwko Getin Noble Bank S.A. W przypadku wydania przez sąd postanowienia o przyjęciu sprawy do rozpoznania w trybie postępowania grupowego kredytobiorcy frankowi Getin Banku, którzy nie przyłączyli się do pozwu przed jego złożeniem, będą mieli okazję przyłączyć się do postępowania w terminie wyznaczonym przez sąd.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami dla członków II grupy załączonymi poniżej oraz do kontaktu z kancelarią.

2014-03-05 

W dniu dzisiejszym odbyła się wspólna konferencja prasowa Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu pana Marka Radwańskiego oraz Kancelarii Komarnicka Korpalski.Podczas konferencji przedstawiliśmy koncepcję pozwu zbiorowego i cele jakie chcemy osiągnąć w tym postępowaniu.

2014-01-22 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Poznaniu pan Marek Radwański zgodził się na objęcie funkcji Reprezentanta Grupy w postępowaniu grupowym przeciwko Getin Noble Bank S.A., co znacznie zwiększa szanse na zwolnienie grupy od kosztów sądowych i wzmacnia naszą pozycję procesową.

 

Dokumenty

2014_04_08_Getin_koncepcja

Umowa_zlecenia_ II grupa

Formularz zgłoszeniowy

Lista dokumentów

Umowa reprezentanta grupy z członkami grupy

oświadczenie o przystąpieniu do pozwu – II grupa