Archiwum autora: law24.pl

Klient BZWBK upomina się o restrukturyzację kredytu

Przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie 20.09.2017 o 9.00 w Sali 5 odbędzie się rozprawa apelacyjna w sprawie z powództwa pana Krzysztofa Oppenheima przeciwko BZWBK SA                 o roszczenia związane z zaniechaniem przedłużenia kredytu obrotowego dla jego firmy.

Chodzi zarówno o ochronę zasady przedłużania kredytu obrotowego, jak i o zasadę restrukturyzacji każdego zadłużenia bankowego, w obopólnym interesie banku i klienta. Podsumowanie stanowiska powoda przedstawiamy w załączonym piśmie procesowym.             Sygn. akt VI ACa 841/16. Sygn. akt I instancji: SO w Wawrszawie XX GC 1340/13.

Pismo podsumowujące powodów (VI ACa 841/16)

Pismo powodów- uzupełnienie pisma pełnomocnika

Nowy patent w wojnie o franki. Klienci w sądach grają va banque. I… czasem nawet wygrywają

Jakkolwiek w sądach walczy o unieważnienie lub odwalutowanie swoich umów pewnie nie więcej, niż 10.000 klientów, to wyniki tych sposób mogą mieć wpływ na setki tysięcy. Rzecz w tym, że dopóki nie ma rozwiązania ustawowego sporu o franki (a wygląda na to, że go w ogóle nie będzie), zaś propozycje polubownego przewalutowania mogą się pojawić tylko dla wybrańców, wielu frankowiczów czeka na wskazówki z sądów właśnie.

Jeśli pojawią się znaczące i decydujące orzeczenia sądów – zwłaszcza Najwyższego – to kolejne dziesiątki tysięcy klientów mogą zdecydować się na tę formę walki z bankami. Sąd Najwyższy ostatnio kilka razy wypowiedział się w sprawach kredytów frankowych, ale nie wydał żadnego “czystego” orzeczenia, z którego wynikałyby jasne wskazówki dla sądów powszechnych w kwestii “jak ma być”. Ale kilka ciekawych uwag rzucił.

Więcej na stronie subiektywnieofinansach.pl

Czy bank musi doręczać pismo do klienta mieszkającego za granicą

W regulaminach bankowych spotkać można postanowienie, zgodnie z którym klient zobowiązany jest wskazać adres do doręczeń w kraju. Oznacza to tyle, że w momencie wyjazdu klienta za granicę bank nie będzie doręczał pism klientowi za granicą, ale na dotychczasowy lub nowy adres w kraju. Bank tym samym wymusza na kliencie powołanie swoistego pełnomocnika do doręczeń. Czy takie postanowienie umowne jest dopuszczalne, szczególnie jeżeli klient wyjechał do jednego z krajów Unii?

Więcej na stronie rp.pl

Kredyt we frankach należy spłacać po takim samym kursie przez cały czas trwania umowy

Sąd Najwyższy doprowadził proces myślowy do końca. Teraz musimy czekać na efekty procesów toczących się w sądach – mówił w środowym programie #RZECZoPRAWIE Tomasza Pietrygi Mariusz Korpalski, radca prawny w Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna.

Wyrok, który zapadł w marcu, w sprawie o sygnaturze akt: IV CSK 285/16 wskazuje, że umowę należy rozumieć tak jak został napisana, nie tak jak jest rozumiana.

Wyrok z 14 lipca, w sprawie o sygn. akt: II CSK 803/16 daje natomiast odpowiedź na większość zadawanych dotychczas pytań. Sąd Najwyższy orzekł bowiem, że kredyt należy spłacać po takim samym kursie przez cały czas trwania umowy.

– Mówimy o sytuacji, w której klauzula walutowa jest skażona i odsyła do tabeli bankowej a nie do tabeli NBP. – mówił radca.

Korpalski zwrócił uwagę, że kredytobiorca, w chwili otrzymania środków od banku (po podpisaniu umowy) zostaje poinformowany o kursie, po jakim zostaje mu wypłacony kredyt. Z orzeczenia wynika, że należy znaleźć ten kurs i według niego dokonywać spłat przez cały okres trwania umowy.

Ekspert przyznał, że jeśli sądy przyjmą ten wyrok i zgodnie z nim będą orzekały, będzie to krok milowy w postępowaniach dot. kredytów frankowych.

Zobacz wideo z rozmowy http://www.rp.pl